רשימת קיצורי מקלדת

1960

במורד הדרך לכוון בנימינה. 1960