רשימת קיצורי מקלדת

1958

בתאריך 
12/7/1958 נערכה חנוכת בית הכנסת הספרדי:  "היכל רפאל"

1958