רשימת קיצורי מקלדת

1957

על השתתפותה במחנה ארצי.

1957