פתיחת תפריט ניידים

1957

על השתתפותה במחנה ארצי.

1957