רשימת קיצורי מקלדת

1955

המועצה המקומית החכירה שטח אדמה ל"מכבי" לבניית מועדון ומחכירה את המגרש ל- 99 שנים. 1955