רשימת קיצורי מקלדת

1955

הסניף חבר ברוטרי הבינלאומי נרשם כאזור 249  , הנשיא הראשון  היה כרמלי ברונר. 

המועדון ממשיך לתפקד עד ימינו אלה. 

1955