רשימת קיצורי מקלדת

1953

בית ספר חדש נבנה על גבעת אורנים במערב המושבה,  מתרומת רבקה אהרונסון. 
שם בית הספר הוסב מ:"בית הספר העממי" ל: בית ספר" ניל"י”.

1953