רשימת קיצורי מקלדת

1951

הוקם בית הבראה  "בית רמז" ונקרא על שמו 1951