רשימת קיצורי מקלדת

1942

שנקראו אז "כלי הרוח".

באותה השנה כבר נערכה הופעת הבכורה של תזמורת מכבי

1942