רשימת קיצורי מקלדת

1932

אגודת מכבי זכרון יעקב השתתפה במכביה הראשונה, טכס היציאה למכביה  התקיים בחזית בית הכנסת.

המכביה הראשונה נקראה גם "מכביית הסוס הלבן", זו היתה המכביה היחידה

בה השתתפו פרשים מזכרון יעקב. 

1932