רשימת קיצורי מקלדת

1931

יקותיאל עזריאלי (קושילבסקי) נשא לאישה את מינה אורלנסקי ומונה לרב המושבה 
(שניהם מניצולי פרעות חברון).

1931