רשימת קיצורי מקלדת

1929

בשנת 1929 פרצו המאורעות בחברון. רב המושבה אברהם הכהן אורלנסקי ובני משפחתו נרצחו בפרעות.
הבת מינה אורלנסקי ניצלת.

1929