פתיחת תפריט ניידים

1922

חלק מתושביה הם ממשפחות המייסדים של זכרון יעקב. 1922