רשימת קיצורי מקלדת

1915

ארגון ניל"י הוקם על ידי אהרון אהרונסון, אבשלום פיינברג ואלכסנדר אהרונסון.

פעל בעת מלחמת העולם הראשונה ביצירת קשר ופעילות עם הצבא הבריטי לשחרור

ארץ ישראל מהשלטון התורכי. 

1915