רשימת קיצורי מקלדת

1914


22/12/14 הוקמה אגודת הספורט, אגודת התעמלות בשם "התקווה", שלימים הצטרפה למכבי ארץ ישראל.

רשימת חברי האגודה:

מנחם כהן, משה בונשטיין, יצחק ליבוביץ, אהרון הרשקוביץ, דב הרשקוביץ, בנימין וילדר, יצחק שכטר, משה שוישה,

יוסף קופרמן, חיים בונשטיין, יצחק אשכנזי, משה שבלנסקי, מאיר גולדשטיין, אדם קופמן, יצחק ברונשטיין, מרדכי שפירא,

אלימלך הרשקוביץ, צבי אפלבוים, ישראל אריזון.

(מתוך ספר הקופה והפרוטוקולים). 


1914