רשימת קיצורי מקלדת

1911

לשכה רביעית בארץ ישראל אחרי ירושלים, צפת ויפו. 
מספרה 689 במניין הלשכות, שנקראה על שם אדולף קראוז, הנשיא הגדול של אגודת בני ברית בעולם.  

הנשיא הנבחר  היה זכריה שפירא.

מאוחר יותר הוקמה לשכת בנות ברית. 

1911