רשימת קיצורי מקלדת

1903

בית הבד שהוקם במבנה טחנת הקמח החל לעבוד.

ויינשטיין הפעיל את המקום בנוסף, הקים במקום מפעל סיד. 


1903