רשימת קיצורי מקלדת

1903


נרכשו אדמות בבורג' ובמראח , הוקמה גבעת עדה. 
בני הדור השני עיבדו את הקרקעות מיום ראשון בבוקר, שהו במקום במשך כל השבוע 
וחזרו לזכרון יעקב בערב שבת. 

1903