רשימת קיצורי מקלדת

1893

חלק מהמבנה המקורי שימש למגורי המורה שבבו ומשפחתו 

בשנים מאוחרות יותר שימש הבניין למגורי משפחות אחרות.

בימים אלו משמש לחנויות. 

1893