רשימת קיצורי מקלדת

1891

הקמת בית טחנת הקמח, המים מן הבאר הועברו בלחץ קיטור בצינורות לבריכת בנימין. 1891