רשימת קיצורי מקלדת

1889

במקום מתיישבים בוגרי הארבעייטר שוללה. 1889