רשימת קיצורי מקלדת

1883

בתאריך
22/10/1883 הברון אדמונד דה רוטשילד לקח את  המתיישבים בזמארין תחת חסותו.
אליהו שייד התמנה לעמוד בראש מוסד הפקידות שהוקם לניהול המושבות.

1883