רשימת קיצורי מקלדת

1884

פקיד הברון וורמסר, הפעיל משטר קשוח,

מתגלים חילוקי דעות קשים עם המתיישבים

בנוגע לכל תחומי החיים. 

1884