רשימת קיצורי מקלדת

1884

משה ריבניקר ייצר דבש במשך שנים ארוכות.

בנוסף, כיבד את הברון בדבש בעת ביקורו במושבה. 

1884