רשימת קיצורי מקלדת

1885

הנטיעות כללו גם עצי תות במגמה לפתח את תעשיית המשי  1885