רשימת קיצורי מקלדת

1887

בזמנים ההם, אלמנה שנותרה "ללא כוח עבודה"- ללא בעל ועם ילדים צעירים המשק נלקח ממנה.

לכן נפתחו עבורן חנויות על מנת שיוכלו לפרנס את המשפחה. 

1887