רשימת קיצורי מקלדת

1887

ובתקופה מעט מאוחרת יותר התנועה מתנהלת גם בעזרת עגלות הרתומות לשני פרדים. 1887