רשימת קיצורי מקלדת

1889

מבנה גן הילדים שכן במבנה הצמוד לבית פיק"א ברחוב הנדיב, מול גן טיול.

שימש כגן ילדים במשך שנים ארוכות, לימים נהרס המבנה ובמקומו הוקם מבנה "בזק". 

1889