רשימת קיצורי מקלדת

1893

בית החרושת הוקם לצורך ייצור בקבוקים ליין. 1893