רשימת קיצורי מקלדת

1897

כדי להתמודד עם המחלה החלו להרכיב גפנים בכנה אמריקאית. 1897