רשימת קיצורי מקלדת

1900

החלו להתגלות חילוקי דעות בין פקידי יק"א לחקלאים.

 

1900