רשימת קיצורי מקלדת

1930

מסעדת "רפול" היתה לרגלי ההר, מערבית למושבה לימים על כביש 4.

המסעדה היתה פונדק הדרכים הראשון בארץ ישראל.

1930