רשימת קיצורי מקלדת

1907

בית הרוקח היה בהצטלבות הרחובות הנדיב- ז'בוטינסקי,

בית המרקחת הותיק היה בתחילה במעלה הרחוב ליד בית שבבו,

עבר למקומו החדש ולאחר פטירת הרוקח יוסף ברונר, שימש בנו כרמלי ברונר כרוקח במושבה במשך.

בית המרקחת (הנראה בתמונה התחתונה) משמש כיום כפיצריה. 

 

1907