רשימת קיצורי מקלדת

1918

בתאריך כ"ב במרחשוון התרע"ט, 28.10.1918 הוקמה

משטרה יהודית במושבה.

צילום: השוטר אדם קופמן. 

1918