רשימת קיצורי מקלדת

1922

הארוע נחגג בבית העם,

בקומה השניה של בית הפקידות. 

1922