רשימת קיצורי מקלדת

1938

 לימים, חברי בית"ר שנקלטו בזכרון יעקב הקימו את נחלת ז'בוטינסקי. 1938