רשימת קיצורי מקלדת

1948

המלון הוקם בקומה השניה.

בקומת הקרקע, היתה בזמנו תחנת אגד, בתי עסק, בית קפה להם וחנויות הלבשה. 

1948