רשימת קיצורי מקלדת

1951

הוקם ע"י משפחת בירגר. 1951