רשימת קיצורי מקלדת

1950

הוקם ע"י הילדה ועמנואל טרוסקנוב,

במבנה של מלון גרף הישן. 

בני הזוג טרוסקנוב היו ניצולי שואה ללא ילדים,

שהביאו עימם את הידע והאהבה לשוקולד.

מכל הארץ הגיעו למושבה כדי לקנות את הפרלינים

המשובחים, שכמוהם לא נראו אז בארץ. 

1950