רשימת קיצורי מקלדת

1927

הצטרפו למשפחות הספרדיות שכבר חיו במושבה מזה שנים רבות.

בית הכנסת הספרדי שכן בימים ההם במבנה הארבעייטר שוללה בצידו הדרומי. 

1927