רשימת קיצורי מקלדת

1955

הנהג הראשון: יונה גורגה 1955