רשימת קיצורי מקלדת

1976

יעקב לוי שימש כראש מועצה כ-16 שנים, שנה לאחר פטירתו נקראה הספריה על שמו.

לאחר שנים, הספריה על שמו, עברה למבנה חדש ליד "פסגת זכרון".

המבנה הוסב לשימוש משכ"ל, ומשמש כך עד היום. 

1976