רשימת קיצורי מקלדת

1985

הועידה התקיימה בבית הבראה מבטחים.

המועדון המארח של רוטרי זכרון יעקב .

1985