רשימת קיצורי מקלדת

1952

מפעלי ח"ן- חומרי נפץ, סיפקו תעסוקה ופרנסה לרבים מתושבי המושבה. 1952