רשימת קיצורי מקלדת

1946

עליית שורדי השואה מביאה עימה מניצולי יהדות אירופה גם בשנים שלאחר קום המדינה.

עוד מגיעים למושבה בשנת 1946, עולים יהודים מסוריה. 

1946