רשימת קיצורי מקלדת

1983

הוקמה אנדרטה ברחבת "יד למייסדים" לאות הוקרה ותודה

על מאה שנות תרומתו ומעורבותו של הברון רוטשילד . 

1983