רשימת קיצורי מקלדת

2015

לאחר התפטרותו של ראש המועצה אלי אבוטבול. 2015