רשימת קיצורי מקלדת

1882

בשבת 19/8/1882 העולים הראשונים מתכנסים בעיר גאלאץ

ועולים על האניה "טטיס" בדרכם לארץ ישראל. 

1882