רשימת קיצורי מקלדת

1882

אדמות זמארין והסביבה (כפי שכבר נכתב בסעיפים הקודמים) נרכשו על סמך עדות "המרגלים"- קורלנד וקליסטר, 

שנשלחו לתור את הארץ והתרשמו מעצי הזיתים והחרובים. 

1882