רשימת קיצורי מקלדת

למועצה המקומית זיכרון יעקב דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דרוש/ה מהנדס/ת הרשות המקומית (משרה סטטוטורית במ"מ)
31/10/2023
2.
דרוש/ה מנהל/ת בית ספר תיכון ממ"ד "פלך" לבנות בזכרון יעק ב מכרז כוח אד ם פומבי - מס' 538/23
27/07/2023
02/08/2023
3.
משרות דרושים מועצה המקומית זכרון יעקב
13/06/2023
02/07/2023