מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מתווה חזרה לבתיה"ס - כל המידע

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הצהרת הורים- א-ג, קורונה התשף
2.
מידע לגבי חזרה ללימודים כיתות א-ג בית ספר החיטה
3.
מידע לגבי חזרה ללימודים כיתות א-ג בית ספר יעבץ
4.
מידעון- חזרה לשגרת למידה, החורש
5.
מידע לגבי חזרה ללימודים כיתות א-ג בית ספר החורש
6.
מידע לגבי חזרה ללימודים כיתות א-ג בית ספר נילי
7.
מידע לגבי חזרה ללימודים כיתות א-ג לבית ספר קשת